8 projektów powalczy w V edycji Budżetu Partycypacyjnego

8 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców naszego miasta poddanych będzie głosowaniu w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego.
Wsłuchując się w sugestie i uwagi mieszkańców, którym dedykowany jest budżet partycypacyjny, dokonaliśmy kilku modyfikacji zapisów w stosunku do poprzednich edycji, między innymi zlikwidowany został przydział kwoty do dzielnic. Teraz głosujemy na wybrany projekt dla miasta bez podziału na dzielnice. Wygrywają projekty z największa liczbą głosów. Ustalony limit 1.350.000,00 zł dotyczy górnej granicznej puli na wszystkie projekty.
INFORMACJA Z WERYFIKACJI Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego wraz z wydziałami Urzędu Miasta przeanalizował i zweryfikował wszystkie zgłoszone projekty wraz z ich uzupełnieniami. Z 9 zgłoszonych przez mieszkańców Myszkowa wniosków, 8 zostało pozytywnie zaopiniowane, 1 wniosek odrzucono.
Lista projektów poddanych pod głosowanie wraz z wynikiem weryfikacji
G??OSOWANIE Do udziału w głosowaniu mają prawo mieszkańcy miasta Myszkowa. Głosowanie odbędzie się w dniach 2-9 października 2019 r. Każdy mieszkaniec ma prawo głosować na wybrany projekt. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie.
Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://www.twojbudzet.miastomyszkow.pl. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy podają swoje dane tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu, na który zostanie wysłane hasło jednorazowe celem weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Hasło jednorazowe wysłane na numer telefonu może być wykorzystane tylko raz. Na pojedynczy numer telefonu może zostać wysłane maksymalnie 5 haseł jednorazowych.
W dniach głosowania w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie w godzinach pracy urzędu udostępnione zostanie dodatkowe publiczne miejsce wyposażone w środki techniczne umożliwiające oddanie głosu.