Akcja PIT za 2021 r.

Poniżej prezentujemy informację Urzędu Skarbowego w Myszkowie na temat sprawnego rozliczania się z urzędem skarbowym z uzyskanych za 2021r. dochodów oraz możliwości szybkiego uzyskania zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych dzięki usłudze Twój e-PIT.

Do usługi Twój e-PIT wejdziemy wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy dostępny na podatki.gov.pl. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną, umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT (a także z innych usług i funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego). Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi.

15 lutego 2022 r. w usłudze zostały udostępnione zeznania za 2021 r. Znajdą się tu najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej). Dostępne tu będzie również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

PIT-OP możliwy wyłącznie do złożenia w przypadku otrzymania rozliczenia tylko z organu rentowego tj. PIT-40A.

Dzięki usłudze możemy przekazać 1% podatku na OPP – jeżeli w ubiegłym roku zaznaczyliśmy konkretną organizację, będzie ona widoczna w zeznaniu tegorocznym, możemy ją zmienić. W łatwy i intuicyjny sposób można także uzupełnić przygotowane zeznanie i uwzględnić przysługujące odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę na dzieci, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub zmarłym małżonkiem jest możliwe, jeśli do któregoś z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o ryczałcie dot. działalności gospodarczej, ale ma on andbdquo;zerowyandrdquo; PIT-36L lub PIT-28, co oznacza, że:

przez cały rok podatkowy nie osiągnął przychodów, ani
nie poniósł kosztów uzyskania przychodów, ani
nie był obowiązany lub nie korzysta z uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, ani
nie jest obowiązany albo nie korzysta z uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Jeśli z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, w usłudze będzie wskazany mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać płatności online.

Wszyscy, którzy złożą PIT elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni, dla zeznań złożonych w formie papierowej termin zwrotu 3 miesiące natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 30 dni od dnia wpływu do organu podatkowego.

Do 2 maja 2022 r. można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Potem nasze zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane – tak się stanie w przypadku zeznania PIT-37 i PIT-38.

Gdy z zeznania wyniknie podatek do zapłaty a zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie, czyli bez udziału podatnika, wówczas urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności wystosowuje informacje o obowiązku dokonania wpłaty zobowiązania w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r. Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane 02 maja 2022 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować wysłać i złożyć oraz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Planujesz wizytę w urzędzie skarbowym – umów dogodny termin:
– przez Internet – korzystając z usługi andbdquo;Umów wizytę w urzędzie skarbowymandrdquo;, dostępnej pod adresem https://wizyta.podatki.gov.pl
– telefonicznie pod numerem telefonu 34/3151507