„Aktywni w Powiecie Myszkowskim”

Powiat Myszkowski przypomina o prowadzonej rekrutacji do projektu pn. andbdquo;Aktywni w Powiecie Myszkowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 30.06.2020 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu w godz. 8:00-15:00 pod nr tel. 34 315-91-29 lub kom. 796-861-671.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają formularze rekrutacyjne w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie andbdquo;Dokumenty rekrutacyjne Aktywni w Powiecie Myszkowskim”.

Szczegóły rekrutacji na stronie Powiatu Myszkowskiego – kliknij tutaj.