Badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o prowadzonych badaniach ankietowych dotyczących pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badanie potrwa do 23 grudnia br.
Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem. Badania realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.
Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.
Potwierdzenie tożsamości ankietera na terenie województwa śląskiego można uzyskać pod numerami telefonów 32 77 91 291 i 695 255 244 lub pod adresem e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl.
Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne; zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.