Będzie jaśniej i bezpieczniej w Szczuce

Finalizujemy projekt oświetleniowy w Szczuce. Wykonawca zgłosił zakończenie robót związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczuka w pasie drogi powiatowej nr 1827C Brodnica – Świedziebnia oraz wzdłuż drogi gminnej nr 080506C (obok cmentarza).