Betlejemskie Światło Pokoju w Urzędzie Miasta

Betlejemskie Światło Pokoju ponownie dotarło do Urzędu Miasta. Harcerki z Hufca Ziemi Myszkowskiej przekazały Burmistrzowi Myszkowa Włodzimierzowi Żakowi Światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło andbdquo;Światło dla ciebieandrdquo;.

Jak co roku Betlejemskie Światło Pokoju trafia do Wiednia, gdzie narodziła się idea, a skąd za pośrednictwem skautów trafia do innych krajów Europy.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty.