Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

10 czerwca Gmina Myszków podpisała umowę i przekazała plac budowy firmie ETEC Sp. z o.o. z Olkusza na realizację kolejnego etapu budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego.
Robotami objęte są ulice: Pohulańska i 1 Maja – budowa oświetlenia, Rolna i Krakowska – dobudowy. Koszt robót to ponad 166 tys. zł. Umowa na to zadanie przewiduje 180 dni od daty jej podpisania.