Burmistrz Myszkowa ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów

Burmistrz Miasta Myszkowa ogłosił konkursy na stanowisko dyrektorów:

1. Przedszkola Nr 5 im. M. Konopnickiej ul. Stalowa 1
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II ul. Jaworznicka 34
3. Szkoły Podstawowej Nr 7 im. J. Brzechwy ul. Pińczycka 2
4. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 ul. Traugutta 43

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Informację na temat ogłoszenia można znaleźć tutaj.