Burmistrz zwołał sztab kryzysowy

W związku z odwołaniem firmy FCC od rozstrzygnięcia przetargu na gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Myszków, co skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Gminą Myszków a oferentem, który wygrał przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy (Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia oraz P.U.K. SANiKO z Myszkowa), w dniu 4 września 2019 r. Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.
W posiedzeniu sztabu kryzysowego uczestniczyli: Prokurator Rejonowy Dariusz Bereza, Dyrektor Sanepidu Marek Olenderek, Zastępca Burmistrza Myszkowa Iwona Franelak, Skarbnik Miasta Teresa Bielak, Komendant Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Sławomir Pabiasz oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Wioletta Dworaczyk.