Bydgoszcz bez barier

Miasto Bydgoszcz konsekwentnie działa, żeby włączać osoby z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W Programie Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030 wyznaczyliśmy kolejne cele, by osoby z niepełnosprawnościami czuły się ważne, szanowane, „u siebie”.