Chcesz wymienić źródło ciepła – zgłoś chęć uczestnictwa w projekcie

W związku z chęcią pozyskania przez Gminę Myszków kolejnego wsparcia finansowego w wysokości 85% na wymianę źródeł ciepła w ramach ogłoszonego konkursu nr RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Burmistrz Miasta Myszkowa zaprasza wszystkich mieszkańców pragnących wziąć udział w projekcie do zgłoszenia elektronicznie wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Nabór wstępnych deklaracji trwa od 1 do 7 marca 2021 roku.

Pragniemy, aby to mieszkańcy czynnie pomogli w przeznaczeniu środków na właściwy cel zgodnie z Państwa oczekiwaniami i preferencjami.

Aby móc wziąć udział w projekcie Państwa budynek mieszkalny musi spełniać łącznie następujące wymogi:

– być poddany termomodernizacji (posiadać min. docieplone ściany)

– w ostatnich 10-ciu latach posiadać docieplony strop/dach lub fundamenty, wymienioną stolarkę

– istniejącym obecnie źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub jest urządzeniem bezklasowym ( bez tabliczki znamionowej, piece typu andbdquo;kozaandrdquo;, piece kaflowe)

lub łącznie:

– posiadać wpis do dziennika budowy nie starszy niż 12 lat na moment składania deklaracji

– istniejącym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub jest urządzeniem bezklasowym ( bez tabliczki znamionowej, piece typu andbdquo;kozaandrdquo;, piece kaflowe)

Deklaracja elektroniczna uczestnictwa ma na celu określić: zakres rzeczowy projektu, poziom dofinansowania, liczbę potencjalnych grantów. Złożona wstępna deklaracja elektroniczna nie stanowi oficjalnego zgłoszenia w ramach planowanego naboru i nie jest gwarantem otrzymania wsparcia finansowego.

Wstępne deklaracje można składać drogą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ankieta.granty@miastomyszkow.pl.

Osoby, które nie mają możliwości elektronicznego zgłoszenia mogą złożyć zgłoszenie na skrzynkę podawczą znajdującą się w holu Urzędu Miasta lub skontaktować się telefonicznie z urzędem pod nr telefonu: 34 313 26 82 wew. 145 lub 107, w godzinach 7.30-15.00.

Zgłoszenie powinno zawierać w treści maila:

1) imię i nazwisko

2) nr kontaktowy

3) adres instalacji

4) zakres posiadanej termomodernizacji*:

o docieplone ściany

o docieplony strop/dach

o docieplone fundamenty

o wymienione okna

o inne:andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;.

5) wybrany jeden typ instalacji nowego źródła ciepła*:

o piec gazowy,

o najnowszej generacji piec na węgiel kamienny,

o piec na energię elektryczną,

o piec na biomasę,

o pompa ciepła.

*Właściwe zaznaczyć

UWAGIandhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;andhellip;.

Wszystkie osoby, które złożą deklarację elektroniczną będą informowane telefonicznie oraz mailowo o oficjalnym naborze i niezbędnych dokumentach zgłoszeniowych.