Chlubna tradycja jest kontynuowana

Radny Miejski Adrian Król w ramach wspierania lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego i ekologii, szczególnie w kontekście segregacji przez mieszkańców odpadów komunalnych – kontynuuje zapoczątkowaną przez kilkoma laty akcję corocznego „rozdawania” pojemników do segregacji.