Coraz mniej bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu odnotował w pierwszym kwartale 2024 roku spadek liczby osób pozostających bez pracy.Na koniec marca 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu było zarejestrowanych 15 tys. 677 osób. Po styczniowym wzroście liczby bezrobotnych, w lutym i w marcu 2024 r. powróciła tendencja spadkowa. W Radomiu – o 182 osoby, a w powiecie radomskim – o 188 osób, co łącznie daje spadek o 370 osób. W I kwartale z ewidencji wyłączono 4.516 osób, w tym: 2.352 osoby podjęły pracę, 177 osób otrzymało jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 266 osób rozpoczęło staż, 58 osób podjęło szkolenia, 62 osób wyłączono z rejestru z powodu odmowy bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 834 osoby wyłączono z rejestru z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy, 339 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego.
Dyrektor PUP w Radomiu Sebastian Murawski:
Pracodawcy zgłosili w I kwartale 2.110 wolnych miejsc pracy, w tym – 754 to zatrudnienia subsydiowane, czyli finansowane lub współfinansowane przez urząd pracy (np. roboty publiczne, prace interwencyjne), 78 ofert skierowano do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W I kwartale jeden pracodawca zgłosił zamiar zwolnienia 119 pracowników.
Stopa bezrobocia wg danych GUS – stan na koniec lutego 2024 r. wzrost/spadek w porównaniu do grudnia 2023 r.: Polska – 5,4% (wzrost o 0,3%), województwo mazowieckie – 4,3% (wzrost o 0,2%), powiat radomski – 17,0% – (wzrost o 0,5%), miasto Radom – 9,7% – (wzrost o 0,3%).