„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

W listopadowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. andbdquo;czternastą emeryturęandrdquo;. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r.

Informujemy, iż nie trzeba składać wniosku, aby otrzymać świadczenie – andbdquo;czternastą emeryturęandrdquo; Kasa wypłaci z urzędu osobom, które w dniu 31 października 2021 r. mają prawo do jednego z poniżej wymienionych świadczeń:

emerytury rolniczej;
renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy;
renty rodzinnej;
okresowej emerytury rolniczej;
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

andbdquo;Czternasta emeryturaandrdquo; przysługuje w wysokości:

1.250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
1.250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2.900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2.900 zł.

Osoby, których świadczenie emerytalno-rentowe będzie równe lub wyższe 4.150,88 zł, nie otrzymają andbdquo;czternastej emeryturyandrdquo;. Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty andbdquo;czternastej emeryturyandrdquo; nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna andbdquo;czternasta emeryturaandrdquo;, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, andbdquo;czternastą emeryturęandrdquo; wypłaci Kasa. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, andbdquo;czternastą emeryturęandrdquo; wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa KRUS