Czy jesteśmy skazani na elektromobilność?

Kolejne spotkanie z cyklu Fakty i Mity, którego tematem przewodnim będzie elektromobilność odbędzie się w czwartek, 14 marca w Resursie Obywatelskej w Radomiu. Początek o godz. 17.Cykl spotkań popularno-naukowych to wspólna inicjatywa Resursy Obywatelskiej i Radomskiej Rady FSNT NOT. Jej celem jest pogłębienie technologicznych zainteresowań młodzieży szkolnej oraz integracja środowiska skupiającego ludzi, których cechuje szerokie spektrum zainteresowań naukowych – móiw Elwira Dzikowska z Resursy. Wśród dotychczas omawianych tematów znalazły się m.in.: nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej, słonecznej i wiatrowej, elektryczny napęd pojazdu i rozwój transportu kolejowego w regionie radomskim. Tym razem wykład „Samochód elektryczny a samochód spalinowy – fakty i mity”wygłosi dr inż. Andrzej Michalczewski.
Wstęp wolny.