Dajemy drugie życie choinkom

Co zrobić z uschniętą choinką lub choinką w doniczce? Uschniętą choinkę każdy mieszkaniec miasta Myszkowa może bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie spółki SANiKO przy ul. Prusa 70 w Myszkowie w każdy poniedziałek i środę od godziny 7:00 do 17:00 oraz w soboty o d 8:00 do 14:00.
Ponadto Spółka SANiKO przez trzy kolejne poniedziałki rozpoczynając od 21 stycznia 2019 roku do 4 lutego 2019 roku (tj. 21.01, 28.01, 04.02,) będzie zbierała uschnięte choinki z terenów zabudowy wielolokalowej.
Dbając o czystość altan śmietnikowych i terenów wokół nich oraz w celu możliwości selektywnego odbioru choinek, zwracamy się z prośbą o pozostawianie ich obok altan śmietnikowych w soboty poprzedzające ich poniedziałkowy odbiór lub odwożenie bezpośrednio do PSZOK-u.
Przed odstawieniem do PSZOK-u lub altany śmietnikowej, z choinki należy zdjąć wszystkie ozdoby oraz inne elementy plastikowe, metalowe, szklane i papierowe.
Choinkę w doniczce można oddać również do PSZOK-u na zasadach jak wyżej, lub zadzwonić pod nr tel. 34 313 26 82 w. 171 i wskazać adres odbioru.
Choinki w doniczce będą odbierane spod wskazanego adresu spod bloku (przy altanach śmietnikowych lub klatki) lub spod zgłoszonej posesji jednorodzinnej w dniach 17.01, 24.01 oraz 31.01 bieżącego roku.
Przed wystawieniem choinki należy zdjąć wszystkie ozdoby oraz inne elementy plastikowe, metalowe, szklane i papierowe.
Uschnięte drzewka zostaną zrębakowane, a wióry zostaną wykorzystane do podsypywania skupin roślin, natomiast choinki z doniczek zostaną przesadzone do gruntu.