Dęby czekają na nazwy

Gmina Myszków poszukuje nazw dla pięciu sztuk dębów szypułkowych, które planuje się ustanowić pomnikami przyrody z uwagi na szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.
Drzewa rosną w szpalerze przy nasypie kolejowym torowiska relacji Częstochowa-Katowice, przy przedłużeniu ulicy Miłej w Myszkowie.

Każde z drzew ma około 200 lat i posiadają rozmiary drzew pomnikowych.

Dąb 1 – obwód pnia na wysokości pierścienicy – 360 cm Dąb 2 – obwód pnia na wysokości pierścienicy – 367 cm

Dąb 3 – obwód pnia na wysokości pierścienicy – 323 cm Dąb 4 – obwód pnia na wysokości pierścienicy – 397 cm

Dąb 5 – obwód pnia na wysokości pierścienicy – 436 cm
REGULAMIN ZG??ASZANIA NAZW DLA D??BÓW SZYPU??KOWYCH:

Zgłoszenia propozycji nazw można przesyłać na adres e-mail: m.czerwik@miastomyszkow.pl bądź zgłaszać pod numerem telefonu 34/313-26-82 wew. 162 u Pani Mileny Czerwik w terminie do dnia 14 czerwca 2020 roku.
Najlepsze pomysły nazewnictwa pięciu sztuk dębów szypułkowych zostaną zamieszczone na stronie www.facebook.com – Myszków Rozwija Możliwości i przez okres wówczas wyznaczony mieszkańcy będą mogli głosować za wybranymi nazwami.
Zostanie przedstawiona propozycja nazewnictwa poszczególnych dębów szypułkowych z największą ilością głosów uzyskanych w głosowaniu w Uchwale Radzie Miasta Myszkowa w celu jej przyjęcia.
Autor zwycięskiej propozycji może liczyć na drobny upominek.

Zachęcamy do udziału!