Deklaracje i stawki za odpady komunalne

Wraz z coroczną korespondencją, dotyczącą podatków, każdy właściciel nieruchomości otrzymał lub otrzyma Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz informację o zasadach funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku, z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu wypełnienia deklaracji oraz określonych w ulotce informacyjnej, wysokości stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych pragnę Państwa poinformować iż:
-deklaracja dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkiem zamieszkiwanym, tak więc zobowiązani do jej złożenia są właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielorodzinnej (bloki) deklarację składać będzie zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
– niższa opłata od osoby zamieszkałej – będzie to opłata z nieruchomości, na której będzie prowadzona segregacja odpadów w sposób określony w andbdquo;Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszkówandrdquo;. W ramach tej opłaty oprócz odpadów posegregowanych, będzie dokonywany również odbiór odpadów, których nie było możliwości posegregować tzw. odpadów komunalnych zmieszanych zgromadzonych w pojemnikach,
– wyższa opłata od osoby zamieszkałej – będzie to opłata z nieruchomości, na której odpady komunalne nie będą segregowane i powstawać będą tylko zmieszane odpady komunalne.

Ww. stawek opłat nie należy sumować! Faktyczna wysokość opłat będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie w pokoju nr 2 – Biuro Podawcze. Na czas składania deklaracji uruchomiłem punkt konsultacyjny, w którym pracownicy będą udzielać wyjaśnień. Punkt znajduje się na parterze Urzędu Miasta i jest czynny od godz. 9.00 do 14.00.