Do Częstochowy nie przez Poraj

Firma DROG-BUD Sp. z o.o. informuje, że z dniem 18 października 2019 r. została zamknięta dla ruchu droga 791 w miejscowości Poraj. Organizacja ruchu na czas prowadzenia przebudowy drogi wojewódzkiej 791 polega na zamknięciu drogi nr 791 od km 9+247 do km 11+047 (od skrzyżowania DW 791 z ulicą Północną w Poraju). Planowane zamknięcie drogi do 20 grudnia br.
Objazd wyznaczono drogą krajową nr 1 od DW 791 w miejscowości Kolonia Poczesna, drogą wojewódzką 789 (Koziegłowy – Żarki).
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania przebudowy drogi wojewódzkiej 791 na odcinku od DK1 do DK78 etap II.