Do końca kwietnia można złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać w wersji papierowej do urn umieszczonych w Ośrodku przy ul. Limanowskiego 134 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP. Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl w zakładce wzory wniosków.
Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Marcin Gierczak:
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego będzie uzależniony od źródła ogrzewania:- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych, – gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, – gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę, – gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.
*(Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.)
W 2022 roku pracownicy MOPS w Radomiu rozpatrzyli 28.233 wnioski z czego w 25.232 przypadkach dodatek został przyznany. Na konta radomian trafiło łącznie 14.098.389,85 zł.