Dodatek osłonowy w MOPS

W dniu 3 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1), która weszła w życie 4 stycznia 2022 r.

Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7.

Szczegóły dotyczące dodatku osłonowego oraz wzór wniosku – kliknij tutaj.