Dodatkowy odbiór popiołu na Mijaczowie

Informujemy, że w dzielnicy Mijaczów 3, obejmującej ulice: Błotna, Dywizjonu 303, Działkowców, Jaśminowa, Jesionowa, Korczaka, Lipowa, Lotnicza, Mała Szpitalna, Okopowa, Powstania Styczniowego, Pułaskiego (do ul. Strugi), Równoległa, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wolności, będzie zorganizowany dodatkowy odbiór popiołu w dniu 14.01.2019 r.