Dotacja do wymiany AZBESTU 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył na 2019 rok dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek do tut. Urzędu.
Wnioski są dostępne do pobrania na stronie www.miastomyszkow.pl lub w wersji papierowej w pok. 202 Urzędu Miasta w Myszkowie w godz. pracy urzędu.
Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UM w Myszkowie (bezpośrednio na Biuro Podawcze lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, będzie można wykonać dopiero po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w imieniu mieszkańców na podstawie złożonych przez nich wniosków (po 15 kwietnia 2019 r.) Wszystkie prace muszą być wykonane do 31 sierpnia 2019 r.
Wojewódzki Fundusz nie dofinansuje prac, które zostały już wykonane.
Dofinansowanie dotyczy wymiany azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu zgromadzonego na nieruchomości pochodzącego z budynków mieszkalnych lub gospodarczych.