Dotacja do wymiany azbestu 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedłużył na 2020 rok dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Myszkowa.
Wnioski są dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w pok. 202 Urzędu Miasta w Myszkowie w godzinach pracy urzędu.
Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Myszkowie (bezpośrednio na Biuro Podawcze lub pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2020 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, będzie można wykonać dopiero po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w imieniu mieszkańców na podstawie złożonych przez nich wniosków (po 15 kwietnia 2020 r.). Wszystkie prace muszą być wykonane do 31 sierpnia 2020 r.
Wojewódzki Fundusz nie dofinansuje prac, które zostały już wykonane.
Dofinansowanie dotyczy wymiany azbestu znajdującego się na budynkach jak również azbestu zgromadzonego na nieruchomości pochodzącego z budynków mieszkalnych lub gospodarczych.