Dynamiczny region – nowoczesny samorząd

5 marca we Wrocławiu miał miejsce jubileuszowy X Dolnośląski Kongres Samorządowy odbywający się pod hasłem wiodącym „Dynamiczny region – nowoczesny samorząd”. Podczas wydarzenia poruszano tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed samorządami w najbliższej przyszłości. Gminę Brzeg Dolny reprezentował Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego Artur Michałek natomiast Powiat Wołowski Wicestarosta Jarosław Iskra. Obrady zostały podzielone na trzy panele tematyczne. Motywem przewodnim były zagadnienia istotnych i licznych zmian w samorządzie, poruszone zostały kwestie rozwoju kolei w regionie, a ostatnim tematem było znaczenie funduszy europejskich dla samorządów.  Dolnośląski Kongres Samorządowy zawsze jest doskonałą okazją do rozmowy o roli samorządu terytorialnego, jego zadaniach oraz stojących przed nim wyzwaniach, a wszystko to w szerokim gronie samorządowców oraz ekspertów. Jest to okazja do podjęcia dyskusji na tematy istotne dla całego województwa oraz lokalnych społeczności. Katarzyna Mrozek