„Dyrektor Boskiej Komedii dyskredytuje nasze dokonania!” – oburza się zespół Teatru Nowego Proxima i wycofuje z udziału w festiwalu