„Dzień Białej Laski”

„Przyjaciel Niewidomych” – taką odznakę odebrał Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak w Międzynarodowym Dniu Białej Laski, który przypada na dzień 15 października.
W dniu święta osób niewidomych i niedowidzących, odznakę i list gratulacyjny burmistrzowi Myszkowa wręczyli: Ilona Juszczyk – kierownik Delegatury w Częstochowie Poskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski oraz Prezes Koła PZN Leszek Mróz, za zaangażowanie i trud niesienia pomocy społeczności osób niewidomych i słabowidzących.