Dzień Kobiet w Szkole Polskiej w Kowlu

10 marca w Szkole Polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W murach naszej szkoły powitaliśmy najbardziej zasłużone członkinie TKP w Kowlu, rodziców i uczniów. Na początku prezes TKP w Kowlu Anatolij Herka złożył wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia a przede wszystkim pokoju w Ukrainie i na świecie. Uczniowie przygotowani przez Irenę Herkę i Walerię Marczuk przedstawili program artystyczny, na który złożyły się piosenki polskie i ukraińskie oraz piękne wiersze polskich poetów. Uczniowie złożyli także życzenia członkiniom naszego towarzystwa, mamom i babciom. Podczas tego występu Anhelina Piveń zaprezentowała swoją autorską piosenkę przygotowaną z okazji drugiej rocznicy rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Otrzymała za nią wielkie brawa. Cieszymy się, że mamy taki wielki talent w naszej szkole. Po zakończeniu występu głos zabrała Lila Batura, która w imieniu wszystkich pań podziękowała za piękny występ artystyczny i chwile zapomnienia od strasznej rzeczywistości wojennej. Następnie zebranym paniom zostały wręczone upominki, a wykonawcom słodycze. Prezes Anatolij Herka podziękował wszystkim za pomoc, przygotowanie programu i zaprosił do współpracy, życzył ponownie zdrowia i nastania pokoju i powrotu do spokojnego życia. Wiesław Pisarski, nauczyciel skierowany przez ORPEG do Kowla