Dzień Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej w Opocznie

Przy Pomniku Katyńskim w Opocznie zakończyły się obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. – Nie zapomnimy o naszych bohaterach – mówił tu starosta Marcin Baranowski.Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej przeprowadzone zostały w Opocznie. Rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w kościele św. Bartłomieja. Po niej uczestnicy uroczystości zapalili znicze i złożyli kwiaty przy tablicy smoleńskiej, która znajduje się u wejścia do kolegiaty. Przy Pomniku Katyńskim starosta Marcin Baranowski mówił o poległych wiosną 1940 roku polskich oficerach. Podkreślił, że prawda katyńska była przez wiele lat ściśle strzeżoną tajemnicą, o której nie można było mówić. – My dziś mamy obowiązek, aby o tych wspaniałych Polakach, naszych bohaterach pamiętać, by ich upamiętniać, by corocznie organizować właśnie takie uroczystości jak dzisiaj w Opocznie i przekazywać pamięć o tych prawdziwych bohaterach kolejnym pokoleniom – mówił. Zapewnił również o przekazywaniu kolejnym pokoleniom pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej. – Ja, starosta Marcin Baranowski w imieniu mieszkańców powiatu opoczyńskiego przysięgam: nie zapomnimy my, dzieci nasze i następne pokolenia. Cześć i chwała bohaterom – mówił do zebranych. Obchody zakończyły: składanie wiązanek kwiatów przy pomniku, apel poległych i salwa honorowa. Więcej o tym TUTAJ.
W audycji Powiat Opoczyński na Fali mówiliśmy także o trzech dużych projektach edukacyjnych, na realizację których powiatowy samorząd pozyskał dofinansowanie oraz o wkrótce rozpoczynającym się naborze do szkół ponadpodstawowych i darmowych przejazdach, które od lipca wprowadzi dla uczniów i studentów Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Starosta Marcin Baranowski poinformował również o trwających już wiosennych naprawach powiatowych dróg. Z kolei wicestarosta Maria Barbara Chomicz zaprosiła panie z kół gospodyń wiejskich do udziału w dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.
Posłuchaj całej audycji Powiat Opoczyński na Fali: