Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

12 kwietnia odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przy Tczewskim Panteonie Katyńskim, który umiejscowiony jest na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Składa się on z granitowego epitafium i słupów symbolizujących sowieckie obozy zagłady. Znajduje się na nim również aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszystkim ofiarom z terenu Powiatu Tczewskiego. Znicze pamięci złożono również pod tablicą upamiętniającą Policjantów Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Tczewie zamordowanych w latach 1939-1945 przez niemieckiego i sowieckiego okupanta. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Zamordowanych zostało prawie 22 000 osób: oficerów, policjantów, urzędników, uczonych, profesorów wyższych uczelni, artystów, lekarzy, nauczycieli, prawników. Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku. Wśród ofiar byli także mieszkańcy Powiatu Tczewskiego. To właśnie ku ich pamięci, w 2017 r. wzniesiono Tczewski Panteon Katyński. W tym roku mija 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Przemówienie przedstawiciela Rodzin Katyńskich -Jerzego Wierzbowskiego:  Bo nie można zakopać pamięci w dołach. Nie można ! Teraz, w obecnej wojennej sytuacji na wschodzie nasz krzyk „nie można” musi brzmieć mocno. „Ofiarom ludobójstwa sowieckiego z obozów NKWD Ostaszków, Kozielsk, Starobielsk i innych miejsc kaźni związanych ze Zbrodnią Katyńską”. Ten napis wyryty w kamieniu musi być wyryty w naszych sercach, w naszej pamięci. Niech ten Tczewski Panteon Katyński, jeden z największych w Polsce, będzie cenotafem, miejscem czci i pamięci. Katyń to zbrodnia  ludobójstwa, zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna. Nie o zemstę, leczo pamięć wołają ofiary! Dęby Pamięci nich rosną i szumią modlitwy „Wieczny odpoczynek…” Nie wiem czy będę jeszcze miał okazję podziękować za monument pamięci, za ten Tczewski Panteon Katyński. Zabijano strzałem w tył głowy. Dbano, aby nie zostawiać świadków, ich też mordowano. Ciała zabitych Polaków wrzucano warstwami do zbiorowych grobów. W obecnej sytuacji politycznej wydano nakaz zabijania pamięci o tych którzy ginęli za Boga i Ojczyznę. Usunąć mamy ze szkół, czy także z przestrzeni publicznej ? Dlatego proszę, dlatego wołam !: pamiętajcie o tych co za Ojczyznę wolną życie oddali, nie zgodzili się na kolaborację z obcym narodem, nie zrezygnowali z polskości. Tak jak ja pamiętam o Ojcu moim, Józefie Wierzbowskim, przedwojennym aspirantem policji. Dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Tam wraz z innymi polskimi patriotami zamordowany został w katyńskim lesie. W imieniu tych, których upamiętniliśmy, dziękuję za stworzenie tego miejsca: za wizję, projekty, upór aby  z 1 dębu katyńskiego zrobić szpaler dębów pamięci. Dziękuję za to panu Stefanowi Kukowskiemu za rozmach, za wizję, która się spełnia. Także Starostwu Powiatowemu za wsparcie tego dzieła, dziękuję dyrekcji i uczniom tego Liceum za dbanie i za uroczystości, za pamięć. Wy, młodzież polska nieście te prawdy. Jak słusznie powiedział nasz święty Papież Polak „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nie ograniczonej wolności, nie może zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy, która go przerasta, ale równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.