Energię mają we krwi

Ponad 13 litrów krwi oddali w piątek 22 marca pracownicy i sympatycy Elektrowni Kozienice. Była to już druga akcja zorganizowana na terenie spółki w tym roku w ramach programu „Energię mamy we krwi”, w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.Specjalny punkt medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowany został w sali konferencyjnej budynku administracji Enei Wytwarzanie. Na apel organizatorów odpowiedziało 30 osób. Po badaniach do oddania krwi zakwalifikowano 29 krwiodawców, w tym osobę z zewnątrz, która postanowiła przyłączyć się do tej szlachetnej inicjatywy. Zebrano łącznie 29 jednostek krwi, czyli 13,05 litra życiodajnego płynu.
– Dziękuję za przybycie i oddanie własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzę, aby każdy dzień przynosił satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa – powiedział Krzysztof Baran, Prezes Klubu HDK PCK przy Enei Wytwarzanie.
Wydarzenie przeprowadzono w sposób bezpieczny dla krwiodawców i personelu medycznego. Akcję zorganizowano wspólnie z aktywnie działającym przy Enei Wytwarzanie Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy włączyły się również Związki Zawodowe działające przy Enei Wytwarzanie. Kolejna akcja krwiodawstwa na terenie elektrowni zaplanowana jest na 24 maja.