Europejska edukacja młodych pilan

98 uczniów uczestniczących w działających w pilskich szkołach podstawowych Jubileuszowo-Szkolnych Klubach Europejskich wzięło udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu: „Organizacja i prowadzenie zajęć/aktywności – moduł 3 – „edukacja proeuropejska – Jubileuszowo – Szkolne Kluby Europejskie”.   W ramach realizacji działalności „Jubileuszowo – Szkolnych Klubów Europejskich” prowadzonych jest pięć – 45 minutowych spotkań w każdej pilskiej szkole podstawowej. Dwa spotkania odbyły się w październiku  i w listopadzie 2023 roku oraz w styczniu 2024 roku. Zajęcia w styczniu przeprowadzone zostały w następujących terminach: 1. SP 1 – 15.01.2024 r.2. SP 2 – 22.01.2024 r.3. SP 3 – 15.01.2024 r.4. SP 4 – 09.01.2024 r.5. SP 5 – 11.01.2024 r.6. SP 6 – 15.01.2024 r.7. SP 7 – 10.01.2024 r.8. SP 11 – 24.01.2024 r.9. SP 12 – 22.01.2024 r. Łącznie w styczniu w zajęciach „Jubileuszowo – Szkolnych Klubach Europejskich” wzięło udział 98 uczniów. Projekt będzie kontynuowany także w lutym i w marcu. Po ostatnich zajęciach zorganizowany będzie „Test Wiedzy” dla uczestników „Jubileuszowo – Szkolnych Klubów Europejskich” na terenie jednej ze szkół podstawowych. _______________„Organizacja i prowadzenie zajęć/aktywności – moduł 3 – „edukacja proeuropejska –Jubileuszowo – Szkolne Kluby Europejskie” zrealizowane jest w ramach działania pn. Piła miastem wrażliwym społecznie – działania nieinwestycyjne_PRL – Organizacja i prowadzenie zajęć/aktywności będących elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” realizowanego przez Gminę Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie nr 8/2021RL z dnia 10 grudnia 2021 r.