Fatalna pomyłka MOSiR-u. Wręczali medale „o puchar burmistrza miasta Kielce”. Dyrektor: „Wyciągnąłem konsekwencje służbowe”