Finały konkursów dla sołectw i kół gospodyń wiejskich

Sołectwo Zgorzała w Gminie Lesznowola i Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” z Ruszkowa w gminie Nasielsk to zwycięzcy organizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego konkursów na „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” i „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczył marszałek Adam Struzik.Kapituła konkursu „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” oceniła działalność kół gospodyń wiejskich. Pod uwagę brano m.in.: wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich, aktywizowanie lokalnych społeczności, rozwijanie turystyki i rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie jakości żywności. W tym roku pula nagród w konkursie wyniosła 40 tys. zł.
– Konkurs dla kół gospodyń wiejskich cieszy się dużym zainteresowaniem. Zawsze, gdy odwiedzam lokalne społeczności, chętnie spotykam się z kołami gospodyń wiejskich. Bardzo cenię ich inicjatywy i pracę na rzecz wspólnot oraz gmin, w których funkcjonują. Działające w nich panie, ale także panowie, to osoby bardzo pracowite i kreatywne. Nie tylko dbają o lokalne tradycje, ale aktywizują swe społeczności, podejmują ciekawe i potrzebne przedsięwzięcia ważne z punktu widzenia ich małych ojczyzn – zauważa marszałek Adam Struzik.
Kapituła przyznała 5 nagród głównych:
I miejsce i nagroda w wysokości 8 tys. zł – KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie gm. Nasielsk w powiecie nowodworskim,
II miejsce i nagroda w wysokości 7 tys. zł – KGW „Czerwone Korale” w Klaskach gm. Pokrzywnica w powiecie w powiecie pułtuskim,
III miejsce i nagroda w wysokości 6 tys. zł – KGW w Golach gm. Baranów w powiecie grodziskim,
IV miejsce i nagroda w wysokości 5 tys. zł – KGW w Goszczynie gm. Goszczyn w powiecie grójeckim,
V miejsce i nagroda w wysokości 4 tys. zł – KGW „Malinowe Usta” gm. Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim.
Wyróżnienia i nagrody w wysokości 2 tys. zł otrzymały:

KGW „Nasz Borek” w Borku gm. Gniewoszów (pow. kozienicki);
KGW w Sikorach gm. Bielany (pow. sokołowski);
KGW w Gośniewicach gm. Jasieniec (pow. grójecki);
KGW w Majdanie gm. Wołomin (pow. wołomiński);
KGW „Cieślanki” w Cieślach gm. Bodzanów (pow. płocki).

Konkurs pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” organizowany został przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich po raz szósty. Adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających w województwie mazowieckim, które prowadzą aktywną działalność, mają widoczne sukcesy i są zaangażowanie w życie lokalnych społeczności.
Sołectwa z nagrodami! Wyłoniono także laureatów w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, mobilizacja do podejmowania nowych inicjatyw i prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, a przede wszystkim ukazanie wsi jako miejsca do życia i rozwoju.
Zwycięzcami w konkursie zostały następujące sołectwa:
I miejsce i nagroda 5 tys. zł – Sołectwo Zgorzała w gminie Lesznowola (pow. piaseczyński) za zadanie pn. „Cyfrowa Zgorzała”;
II miejsce i nagroda 4 tys. zł – Sołectwo Koszewnica w gminie Kotuń (pow. siedlecki) za zadanie pn. „Koszewnica buduje swoją przyszłość modernizacja świetlicy”;
III miejsce i nagroda 3 tys. zł – Sołectwo Adamów Wieś w gminie Radziejowice (pow. żyrardowski) za zadanie pn. „Stworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa”.
Przyznano także wyróżnienia i nagrody w wysokości 1,5 tys. zł, które trafiły do:

Sołectwa Lelis w gminie Lelis (pow. ostrołęcki) za zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lelisie”;
Sołectwa Regów w gminie Baranów (pow. grodziski) za zadanie pn. „Wzrost integracji i aktywizacji społeczności sołectwa Regów-Gongolina poprzez stworzenie warunków do rekreacji i sportu”.