Informacja Konsulatu Ukrainy w Gdańsku

Informujemy, iż od dnia 23 kwietnia 2024 roku do momentu otrzymania dodatkowych rekomendacji, Konsulat Ukrainy zawiesza przyjmowanie wniosków dla potwierdzenia autentyczności danych na dokumencie prawa jazdy i wydawanie zaświadczeń dla mężczyzn obywatelstwa Ukraińskiego w wieku 18-60 lat. Wszystkie wnioski złożone w całości przed 23 kwietnia 2024 roku, zostaną rozpatrzone przez Konsulat w dotychczasowym trybie.