Informacja o wyniku wyborów – druga tura wyborów samorządowych

  Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych. W Drawsku Pomorskim o stanowisko Burmistrza ubiegał się Krzysztof Czerwiński i Zbigniew Ptak. Krzysztof Czerwiński jest Burmistrzem Drawska Pomorskiego od 2019, natomiast Zbigniew Ptak był Burmistrzem Drawska Pomorskiego kadencjach samorządu w latach 2002-2018.  W wyniku przeprowadzonego głosowania w dniu 21 kwietnia mieszkańcy zdecydowali, że Krzysztof Czerwiński będzie nadal pracował na stanowisku Burmistrza Drawska Pomorskiego. Krzysztof Czerwiński osiągnął wynik 54,50% wszystkich oddanych głosów, a Zbigniew Ptak 45,50%.  Łącznie oddano 5516 głosów ważnych.