Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o przeprowadzanych badaniach ankietowych. Badania przeprowadzone zostaną w dniach 1-20 kwietnia br. oraz 1 kwietnia-29 maja br.
– PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzone zostanie w dniach 1-20 kwietnia 2020 r. Badanie realizowane będzie w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badanie realizują teleankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.
– SSI (Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych) przeprowadzanym w dniach 1 kwietnia-29 maja 2020 r. Badanie realizowane będzie w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz w drodze wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Badania realizują teleankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach.