Innowacyjny przedsiębiorca – bezpłatne wsparcie dla firm

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.

Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka (w załączeniu informacja).

Zamierzeniem tego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia działalności firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

Ze względu pełne dofinansowanie projektu, liczba miejsc dostępnych dla przedsiębiorstw jest ograniczona.

Firmy zainteresowane udziałem w ww. projekcie, proszone są o kontakt z Izbą, Małgorzata Deka, tel. 12 428 92 62.