Instalacje OZE – nabór w projekcie parasolowym

Szanowni Państwo,
informujemy o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Myszków w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które spełnią wymogi ujęte w regulaminie naboru.

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na:

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją powietrznej pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej
zakup i montaż instalacji powietrznej pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej i powietrzną pompą ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym – ponoszonym przez mieszkańca.

Rzeczywisty koszt powyższych zestawów będzie uzależniony od czynników m.in. wielkości domu, zapotrzebowania energetycznego, warunków instalacyjnych. Czynniki te będą weryfikowane na późniejszym etapie realizacji projektu.

Warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy użyczenia nieruchomości na cele projektu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa oraz w Urzędzie Miasta.

Termin składania dokumentów zgłoszeniowych: od dnia 30.01.2024 r. do 02.02.2024 r.

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych: biuro podawcze Urzędu Miasta w Myszkowie albo poprzez ePUAP Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 – Biuro podawcze. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Przed złożeniem wniosku należy się zapoznać z Regulaminem naboru – kliknij tutaj

W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy kontaktować się z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta Myszkowa, pok. nr 20 (parter), tel. 34 313 26 82 wew. 145.