Inwestycje w mieście

Zarówno zimowa jak wczesnowiosenna aura sprzyja kontynuacji prac inwestycyjnych na terenie miasta.
Trwają roboty przy budowie drogi w ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego. Do tej pory, od ul. Słowackiego, wykonano dwa przepusty oraz fragment sieci kanalizacji sanitarnej. Trwają prace nad budową kolektora kanału deszczowego.

Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej – zakończono budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na obu drogach. Na ul. Klonowej i łączniku jest już nowa, pieszo-jezdna nawierzchnia. Trwa układanie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Sadowej.
W ul. Ogrodowej zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Na fragmencie ulicy oraz łączniku została już ułożona warstwa podbudowy z betonu asfaltowego. Równolegle, prowadzone są roboty związane z wykonaniem koryt, stabilizacji, podbudowy pomocniczej z kruszywa oraz trwają roboty brukarskie polegające na ułożeniu betonowych krawężników.
Trwają prace przy budowie parkingów przy SP 5. Po wzmocnieniu podłoża i wykonaniu podbudowy, trwają prace związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz miejsc postojowych z kostki ażurowej, których będzie 30 plus dwa dla osób z niepełnośprawnością.
Na ul. Szpitalnej z kostki betonowej położono chodnik i zjazdy do posesji. Pod ścieżkę rowerową wykonano warstwę asfaltową podbudowy.