Jak określić, czy Twój poziom angielskiego jest wystarczający?

W erze globalizacji i otwartych granic, znajomość języka angielskiego stała się nie tylko atutem, ale często wymogiem. Wiele osób zastanawia się, jaki poziom angielskiego jest uznawany za wystarczający, by swobodnie poruszać się w międzynarodowym środowisku zawodowym, akademickim…