Janina Ochojska w Opolu: Polska jest na etapie walki o demokrację