Jasło : Stypendia artystyczne przyznane

Maciej Ochwat oraz siostry Aleksandra i Kornela Mistachowicz otrzymali w tym roku stypendium artystyczne. Stypendia artystyczne, Miasto Jasło, funduje od 2011 roku.
Do tej pory z tego rodzaju wsparcia skorzystało: 20 indywidualnych artystów i 1 grupa. Stypendium w kwocie do 10 tys. zł wypła…