Jeszcze można zabrać głos w sprawie modernizacji Łaźni

Do 27 marca 2024 roku potrwają konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i remontu Klubu Łaźnia w Radomiu.Odbyły się już trzy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Radomia dotyczące planów modernizacji i remontu Klubu Łaźnia. Radomska Łaźnia stara się o fundusze na realizację zadania: Modernizacja i prace remontowe budynku Łaźni Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii. Częścią tych przygotowań są właśnie konsutacje społeczne. O zakończonym etapie mówi Beata Drozdowska, dyrektor Klubu Łaźnia:

Do 27 marca 2024 roku można jeszcze wypowiedzieć się w formie anonimowej ankiety czy formularza. Anonimowe ankiety i formularze należy złożyć: w wersji papierowej w punktach konsultacyjnych: Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19), Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104), Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15 oraz w wersji elektronicznej na adres: konsultacje@umradom.pl