Kiedy dworzec PKP?

Przedłużające się roboty budowlane wokół dworca PKP nastręczają podróżującym wielu trudności. Inwestycja Polskich Kolei Państwowych S.A. mocno się przedłuża.

Burmistrz Miasta Włodzimierz Żak wystosował zapytanie o termin zakończenia prac. W e-mailu, jaki otrzymał czytamy, że dotychczasowy wykonawca został pozostawiony w stan likwidacji, co spowodowało opóźnienia w robotach. W chwili obecnej trwają prace inwentaryzacyjne, następnie zostanie wyłoniony nowy wykonawca. Otwarcie odnowionego dworca, PKP planuje w II kwartale br.

W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować.