Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie. Konkurs

Tylko do czwartku 14 marca br. można przesyłać zgłoszenia w konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Panie z mazowieckich kół gospodyń wiejskich mogą przedstawić swe dokonania i aktywności oraz wygrać cenne nagrody. Konkurs organizują samorząd województwa mazowieckiego i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Pula nagród to 40 tys. zł.Na Mazowszu funkcjonuje około 700 kół gospodyń wiejskich. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, trudno dziś sobie wyobrazić bez nich funkcjonowanie społeczności w małych miejscowościach. – Koła Gospodyń bardzo aktywnie rozwijają się w naszym regionie. Już od sześciu lat organizujemy dla nich konkurs, w którym nagradzamy te, które działają najaktywniej i prowadzą najbardziej kreatywne projekty oraz dbają o tradycję, między innymi kulinarną. Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie koła gospodyń wiejskich z naszego regionu.
Co zadecyduje o zwycięstwie?Kapituła konkursu będzie oceniać aktywność kół gospodyń wiejskich. Przede wszystkim pod uwagę brane będą takie działania jak: wykorzystanie środków unijnych, innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich, aktywizowanie lokalnych społeczności, rozwijanie turystyki i rolnictwa ekologicznego oraz podnoszenie jakości żywności. Znaczenie będą miały także dbałość o dobra kultury i organizowanie spółdzielczości oraz grup producenckich.
 
– Koła gospodyń wiejskich pielęgnują lokalne zwyczaje, dbają o tradycyjną kuchnię, aktywizują mieszkańców, organizują wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Jednak ich działania to nie tylko tradycja. Zaangażowane w działalność kół panie stawiają na inicjatywy sprzyjające samorozwojowi czy zdobywaniu nowych umiejętności. Dlatego w działania kół na Mazowszu angażują się nie tylko seniorki, ale też młodsze panie, a w pracę wielu z nich zaangażowani są też mężczyźni – zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Nagrody dla najlepszych
Na zwycięzców czekają nagrody finansowe, a pula nagród w tegorocznej edycji konkursu to aż 40 tys. zł. Do zwycięskiego koła trafi 10 tys. zł. Nagroda II stopnia wynosi 8 tys. zł, a III stopnia 6 tys. zł.
Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesłać mailowo na adres rolnictwo@mazovia.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla KGW 2024”.
Termin zgłoszeń upływa 14 marca br. Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronach www.mazowieckie.ksow.pl oraz mazovia.pl.https://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/kolejna-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich