Komunikat burmistrza w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich zwracam się z prośba o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracam się z prośbą o ograniczenie do niezbędnych, wizyt w Urzędzie Miasta, wykorzystując w miarę możliwości, w załatwianiu spraw drogę e-mailową lub telefoniczną. W przypadku konieczności załatwienia spraw w Urzędzie Miasta, oddelegowany pracownik udzieli pomocy i niezbędnej informacji.
W sposób szczególny zwróćmy uwagę na osoby starsze. Być może ktoś obok nas potrzebuje pomocy. Ograniczmy do absolutnego minimum kontakty międzyludzkie. Zachowajmy wszyscy środki ostrożności, bo tylko wspólnymi siłami możemy uporać się z zaistniałą sytuacją.
Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak