Komunikat – wypłata stypendium szkolnego

W związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że wypłata stypendium za okres wrzesień-grudzień 2020r., nastąpi w formie świadczenia pieniężnego – wyłącznie w formie przelewu bankowego lub gotówką w kasie banku PKO S.A w Myszkowie.
W uzasadnionych przypadkach, jakim niewątpliwie jest ogłoszony stan epidemii, ustawa dopuszcza taką formę rozliczenia stypendium.
Po odbiór decyzji zapraszamy do Urzędu Miasta od dnia 27 listopada 2020 r. w godz. 9:00-14:00.
W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale prosimy je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo po ustąpieniu epidemii, do kontroli wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem.