Konstytucja 3 Maja w Biel-Flag.

Konstytucja 3 Maja, uchwalona w roku 1791, jest powszechnie uznawana za jeden z najważniejszych momentów w historii Polski. To symbolicznie wydarzenie stało się znakiem narodowej suwerenności i ducha patriotyzmu. Obchodzone corocznie Święto Narodowe Trzeciego Maja, przypomina Polakom nie tylko wartości, na których opiera się ich państwo, ale również chlubną historię walk o wolność i niepodległość.