Konsultacje społeczne – opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Subregionu Północnego

Powiat Myszkowski pragnie zaprosić na konsultacje społeczne, które odbędą się 19 listopada 2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6 (WEJŚCIE OD STRONY SALI SESYJNEJ).

Subregion Północny jest obecnie w trakcie prac z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji gminnych, jak i miejskich. Jednak nie można opracować efektywnego planu mobilności bez Państwa pomocy. Bardzo potrzebujemy opinii osób zamieszkujących nasz region, które korzystają z różnych form mobilności (piesi, rowerzyści, kierowcy).

Prosimy o przybycie po 3-4 przedstawicieli dla każdej grupy społecznej tj. seniorzy, rowerzyści, nauczyciele (proponujemy dyrektorów szkół), uczniowie i młodzież dojeżdżająca, których zapraszamy do współpracy przy tworzeniu naszego Planu Zrównoważonej Mobilności.

Podczas spotkania dla Powiatu Myszkowskiego będziemy pracować warsztatowo abyśmy mogli wspólnie dyskutować, pracować i zgłaszać problemy/potrzeby swojej społeczności, grupy wiekowej, zawodowej, społecznej. Będziemy rozmawiać i pytać Państwa o doświadczenia związane z 4 obszarami: planowania przestrzennego, kwestii związanych z transportem samochodowym i towarowym; zagadnienia związane z transportem publicznym, bezpieczeństwem, ruchem pieszych i rowerów oraz tego co jest ważne i potrzebne w zakresie potrzeb lepszej organizacji działań z Państwa perspektywy.

Spotkanie zaplanowane jest na dzień 19 listopada 2021 r., od godziny 16:00.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną bardzo proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.